ZAMÓWIENIA 24H! WYGODNE I BEZPIECZNE ZAKUPY BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJAZDU! ZAMÓWIENIA 24H!

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:

•    Utworzyć konto w sklepie internetowym
•    Złożyć zamówienie w sklepie internetowym
•    Zapisać się na Newsletter

Regulamin sklepu dostępny jest tutaj http://e-roberto.com/content/4-regulamin

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.


1.    UTWORZENIE KONTA

1.1.    W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego http://e-roberto.com/authentication?back=my-account.php podać adres poczty elektronicznej i kliknąć pole „Zarejestruj się”.

1.2.    Następnie należy wypełnić Formularz Rejestracji podać następujące dane:
1.2.1.    Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy; adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość; kraj); NIP; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej oraz hasło.

1.3.    Następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj się” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym

2.    ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

2.1.    Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu lub pole „Szczegóły” przy danym Produkcie widoczne na stronie Sklepu Internetowego.
2.2.    Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu oraz jego cena. W zależności od Produktu, Klient ma również możliwość wybrania cech Produktu. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Do koszyka”.
2.3.    W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient w celu kontynuowania składania Zamówienia klika w bocznym panelu „Koszyk” albo „Realizuj zamówienie”. W drugim przypadku Klient zostaje przekierowany do pkt. 2.4, natomiast w pierwszym zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:

2.3.1.    Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.
2.3.2.    Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) oraz dodania nowych Produktów poprzez kliknięcie pola „Kontynuuj zakupy”.
2.3.3.    Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego.

2.4.    Następnie należy kliknąć pole „Dalej” i Klient niezalogowany na Konto lub nieposiadający Konta zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego podzielonej na dwie sekcje – dla Klientów posiadających Konto oraz dla takich, którzy go nie posiadają.

2.4.1.    Klient, który posiada Konto podaje swój adres poczty elektronicznej  i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj się”.
2.4.2.    Klient, który nie posiada Konta podaje adres poczty elektronicznej i klika pole „Zarejestruj się”, a następnie postępuje zgodnie z procedurą tworzenia Konta i jest przekierowywany do pkt. 2.5..

2.5.    Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego na której ma podgląd swoich danych i danych do dostawy oraz ma możliwości ich zmiany. Na tym etapie Klient ma również możliwość dodania uwag do Zamówienia.
2.6.    Następnie należy kliknąć pole „Dalej” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego na której Klient wybiera sposób dostawy i jest jednocześnie informowany o jego koszcie.
2.7.    Następnie należy kliknąć pole „Dalej” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego na której Klient wybiera sposób płatności poprzez kliknięcie w wybrany sposób.
2.8.    Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego na której znajduje się łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.
2.9.    Następnie należy kliknąć pole „Potwierdzam zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
2.10.    Po  złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
2.11.    Następnie Sprzedawca w ciągu 1 Dnia Roboczego (termin związania Zamówieniem) może przyjąć Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.    NEWSLETTER

3.1.    W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany, wybranie opcji „Subskrypcja” oraz kliknięcie pola „OK” - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.
3.2.    Zapisanie się na Newsletter jest możliwe także poprzez odhaczenie stosownego check-boxa podczas tworzenia Konta – w momencie utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany także na Newsletter.

4.    INFORMACJE DODATKOWE

4.1.    Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

4.1.1.    W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” w pkt. 2.9. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Inne metody płatności” a następnie „Wstecz” i zmianie danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.
4.1.2.    Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

4.2.    Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

4.2.1.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
4.2.2.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:
4.2.2.1.    przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
4.2.2.2.    przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. 
Hasło:
 

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Podatek 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podano ceny brutto (z VAT)

Koszyk Realizuj zamówienie


Tel.: kom.: 503822062
Skype: My status
GG: 44743004 • ML174 BEIGE 36 41
  ROZMIAR 36-41 12P= 1 2 3 3

 • 7715 BLACK
  ROZMIAR 36-41 12P = 1 2 3 3

 • 18988 LEOPARD
  ROZMIAR 36-41 12P= 2 3 2 2

 • NF07 BLACK
  ROZMIAR 36-41 KOLOR FOTO

 • 88117 BLACK
  ROZMIAR 36-41 12P= 1 2 3 3

 • CH19208 BLACK
  ROZMIAR 36-41 12P= 1 2 3 3

 • 2897 CAMEL 36 41
  ROZMIAR 36-41 12P= 1 2 3 3

 • 8369 CAMEL 36 41
  ROZMIAR 36-41 12P= 1 2 3 3

 • 8369 GREY 36 41
  ROZMIAR 36-41 12P= 1 2 3 3

 • 8369 BEIGE 36 41
  ROZ/K 36 37 38 39 40 41 12P


Osób online: 11
  Dzisiaj wizyt: 273
Odwiedziło Nas: 2741158